سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مهرانفر – کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفها

چکیده:

توده پلوتونیسم فلسیک کالکوآلکالن، در شمال غرب اصفهان واقع شده است و بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان می باشد. این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک میانی سنگهای آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک و قدیمی تر را قطع کرده است. ترکیب توده نفوذی از مونزوگرانیت تا تونالیت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپار آلکالن می باشد و کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت و آمفیبول است . بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن، کالکوآلکالن، پرآلومین و غنی از پتاسیم قرار گرفته اند. توده نفوذی فلسیک شمال غرب اصفهان دارای روندی یکنواخت، مسطح و بطور کلی الگوی تفریق نیافته در توزیع عناصرHREERS است، در حالی کهLREERs غنی شدگی و تفریق یافتگی از خود نشان می دهند[(La/Yb)R N=7/70-10/90 ولی Eu . [(Gd/Yb)RNR=1/59 -2/07 آنومالی منفی را از خود نشان می دهد. Eu/Eu*= 0/38-0/53)جدایش فلدسپار از مذاب فلسیک موجب پیدایش آنومالی منفیEu می گردد. نتایج مطالعات انجام شده پیشنهاد ذوب بخشی درجه بسیار کم گوه گوشته ای متاسوماتیسمی یا پوسته اقیانوسی در یک رژیم زیر رانده طی زمان ژوراسیک میانی به بعد در زون س ن ندج – سیرجان و تشکیل ماگمای گرانیتی می باشد. اختلاط بسیار زیاد ماگمای گرانیتی با پوسته قاره ای طی فرآیند بالا آمدن باعث تغییر ماهیت ماگما تا حدود زیادی گردیده است.