سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما ولی بیگ – دانشجوی دکتری مرمت بنا و بافت تاریخی
فاطمه مهدی زاده – دکتری معماری
فرهاد تهرانی – دکتری معماری

چکیده:

در سرزمینهای کوهستانی هماره پل یکی از نیازهای مردم میب اشد پلها نه تنها گذر از تنگه های باریک و دره های ژرف را میسر می سازند بلکه در بسیاری از جاها نیز عبور از موانع دشوار و رودخانه ها را آسان می سازند پل ها سازه های ویژه ای هستند که درهر اقلیم و هرشرایطی بایستی هم خوانی ویژه ای با محیط پیرامون بیابند این ویژگی ها می تواند در کنار ویژگیهای مشترک پل ها مانند عبور ایمن و مناسب از روی آن پایداری در برابر عوامل گوناگون بویژه فشار آب، ساختارهای توانمندی را در گذر زمان فراهم آورد استان کردستان با شرایط اقلیمی ویژه کوهستانی و وجود رودخانه های گوناگونجایگاه آفرینش های هنری در ساختار پلها درکنار توانمندی های سازه ای و پایداری بوده است. این نوشتار بر آن است تا به جنبه های گوناگون ساخت پل ها با نگاهی ویژه به نمونه های ارزشمند پلهای استان کردستان بیاندازد آنها را از دیدگاه هندسی و پایداری مورد بررسی قرار دهد با بررسی پلهای استان کردستان در می یابیم که شرایط بسیار پیچیده و سخت کوهستانی در کنار هجوم آبهای فصلی نه تنها ساختمان این پلها را از دیدگاه پایداری توان بخشی کرده است بلکه هندسه و زیبایی هرکدام از این پلها تنوع ویژه و شکلی نیز بدان بخشیده است.