مقاله پلانتینگا و مساله منطقی شر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: پلانتینگا و مساله منطقی شر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شر
مقاله علم مطلق
مقاله قدرت مطلق
مقاله خیرخواهی مطلق
مقاله شرارت جهان گیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله منطقی شر، که از سوی کسانی چون مکی ارائه شده است، ادعا می کند که میان علم، قدرت، و خیرخواهی مطلق خداوند و وجود شر در عالم ناسازگاری منطقی وجود دارد. پلانتینگا برای حل این مساله از اختیار انسان و مفهوم شرارت جهان گیر کمک می گیرد؛ وی می خواهد نشان دهد که ممکن است خداوند علی رغم قدرت مطلق خویش، به سبب مختاربودن انسان و مبتلابودن وی به شرارت جهان گیر، نتوانسته است جهانی بیافریند که حاوی هیچ گونه شری نباشد.
مفهوم شرارت جهان گیر مسائل و مشکلات مهمی به دنبال دارد. همچنین به فرض این که این مشکلات حل شود، دفاعیه مبتنی بر اختیار، در بهترین حالت، ناتمام خواهد بود. به نظر نگارنده، دفاعیه پلانتینگا از حل مساله منطقی شر ناتوان است، چرا که می توان این مساله را طوری بازسازی کرد که نه با توسل به اختیار، بلکه صرفا با توسل به هدف خلقت انسان قابل حل باشد. چیزی که در دفاعیه پلانتینگا غایب است.