سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ملایر
مریم قهرمانی – دانشی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی

چکیده:

از موارد اثرگذار بر دوام سازه‌های بتونی باغ در محیط‌های مهاجم، می‌توان به جذب آب وزنی نمونه‌های بتونی اشاره نمود . این پارامتر می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی چون نسبت آب سیمان ، عیار سیمان، حداکثر اندازه مصالح سنگی، شرایط عمل آوری نمونه‌ها و…. تغییر کند.در این پژوهش از چهار طرح مخلوط دارای نسبت‌های مختلف آب سیمان استفاده شده است. هر طرح مخلوط شامل یک نمونه مکعبی سه آزمونه ۱۰ * ۱۰ * ۱۰ سانتی‌متری است. نمونه مذکور در حوضچه آب به مدت اولیه به ۴۲ روز، قبل از انجام آزمایش نگهداری شده و سپس برای تعیین مقدار جذب آب وزنی ، در زمان‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از افزایش مقدار جذب آب وزنی نمونه‌های دارای نسبت آب به سیمان بالاتر است .