سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا همافر – سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

چکیده:

امروزه شهروندان وشهرداری نا خواسته به افزایش جمعیت گربه ها کمک می کنند، وجود مقدار فراوان زباله درسطح شهر، عدم رعایت زمان بیرون گذاشتن زباله توسط شهروندان، مخازن زباله بدون درب و یا در باز زباله، تغذیه گربه توسط شهروندان و دهها مورد دیگر از جمله مواردی است که در صورت کنترل به کاهش جمعیت گربه کمک می کند.با توجه به اینکه کنترل جمعیت گربه نیز امروزه به وظایف شهرداری ها اضافه شده است و سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در این خصوص با شکایتهای مردمی روبرو است لذا مطالعه و تحقیق در خصوص روشهای کنترل گربه در اولویت این سازمان قرار گرفت و بررسی روشهای مختلف کنترل جمعیت گربه نشان می دهد که هریک از روشها معایب و محاسنی دارد و با توجه به روشهای کنترل مذکور و شرایط کشور ما مناسب ترین روش ابتدا کنترل فرهنگی و کاهش آلودگی شهر از طریق آموزش همگانی و رسانه می باشد ، بطوریکه گربه ها در صورت کاهش غذای مناسب ممکن است به بیرون از شهر مهاجرت کنند و سپس استفاده از روش تله گذاری ـ عقیم سازی ـ بازگشت به محیط می باشد البته با توجه به عیب این روش که کاهش روحیه شکارگری و افزایش جمعیت جانوران موذی می باشد لازم است کنترل گربه و جانوران موذی توام باشد