سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدمعظم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا پورزمانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

پسماند الکترونیک E-waste) لوازم الکترونیکی کهنه و از کار افتاده ای مانند کامپیوترها لپ تاپها تلویزیون ها گوشی های موبایل و غیره می باشد که توسط مصرف کنندگانشان کنار گذاشته شده اند در دو دهه اخیر تولید استفاده از تجهیزات الکترونیکی بطور چشمگیری افزایش یافته است این رشد چشمگیر به دلیل تغییرات سریع در ساخت و امکانات لوام الکترونیکی کاهش قیمت آنها و افزایش کاربرد اینترنت بوده است که درنتیجه آن حجم زیادی از وسایل الکترونیکی و الکتریکی فرسوده E-waste) بویژه در کشورهای پیشرفته تولید شده است. امروزه سرنوشت تجهیزات الکترونیکی مصرف شده E-waste) به یکی از نگرانی های اصلی تبدیل شده است. زیرا در صورت عدم مدیریت مناسب این پسماندها موادخطرناک موجود در آنها سبب ایجاد اثرات سوئی برسلامت انسان ها و محیط زیست میگردد دربسیاری از کشورها به دلیل فقدان زیرساختهای مناسب جهت مدیریت ایمن اینگونه پسماندها آها را در زمین دفن یا درهوای ازاد می سوزانند و یا به منابع آبهای سطحی تخلیه می کنند سازمان های مختلف نهادها و دولت های بسیاری از کشورها برنامه ها و استراتژ یهای بسیاری را به منظور مدیریت پسماندهای الکترونیک و مقابله با خطرات محیطی بهداشتی ناشی از آنها اتخاذ کرده اند.