سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،، باشگاه پژوهشگران جوان،گروه محیط ز
رضا شاه بابایی خاص – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده:

امروزه تولید زباله در شهرهای بزرگ مسئله آفرین شده است. با توجه به توسعه بی رویه و غیر اصولی شهرها ، عدم وجود الگوی صحیح مصرف و رشد روز افزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات ونارسایی های سیستم مدیریت پسماند ، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری،دفن بهداشتی می باشد،پسماندها باتوجه به کمیت وکیفیت یکی اثرگذارترین مواد مخرب محیط زیست تلقی می شوند. اما درصورت داشتن برنامه و حقوقی قانونمند می توان ازآنها به عنوان یک فرصت طلایی استفاده کرد. آنچه موجب مشارکت فعال آحادملت دررفع معضلات محیط زیست و تغییر رفتارها و عادات غیر زیست محیطی می شود،تنها ارتقاءسطح فرهنگ وایجادحقوقی قانونمند می باشد.حل مشکلاتپسماند یک مسئله چند بعدی و پیچیده ای را مطرح می کند که نیاز به همکاری و همیاری و تجمیع همه امکانات جامعه (دولت، موسسات خصوصی و عمومی) و به ویژه شهروندان دارد. علاوه بر این نیاز به استفاده از ابزارهای غیرحقوقی نظیر مشوق های اقتصادی ابزارهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی در کنار ضمانت های حقوقی هدفمند، جامع و دقیق اهمیت ویژه ای دارد چنانکه بدون آنها چندان نمی توان به ابزارهای حقوقی در حل مشکلات از جمله مسائل و مشکلات زیست محیطی به ویژه مسائل و مشکلات ناشی از پسماند دل بست و امیدوار بود با این حال از نقش ویژه ابزارها و سیاست های حقوقی نیز نباید غافل ماند، این ابزارها می توانند با اجبار حقوقی اهداف مدیریت پسماند را تامین نماید.دراین مقاله به بررسی انواع پسماند وقواعدحقوقی آنها پرداخته خواهدشد