سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین احمدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
میلاد احمدی –
فرشته رییس قنواتی –

چکیده:

باتوجه به شرایط اقلیمی حاکم بربخش عمده کشور و کمبود آبهای سطحی بررسی استفاده ازپساب فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع جدید آب درسالهای اخیر ازاهمیت ویژه ای برخوردار است درهنگام بهره برداری از مخازن نفت و گاز تولید پسابهای نفتی یکی از عمده ترین معضلات زیست محیطی محسوب میشود لذا شناسایی روشهای حذف ترکیبات مضر و خطرناک ازا ین پسابها امری بسیارضروری درراستای حفظ محیط زیست محسوب میشود درانتخاب روشهای تصفیه پساب نیز نقش فاکتورهای مهمی باید درنظرگرفته شود که میتواند عملکرد یک روش تصفیه را بهبود بخشد یکی از روشهای تصفیه پساب استفاده ازورقهای موجدار میب اشد که این فناوری با توجه به اینکه درحذف ذرات نفتی و روغنی و ذرات جامد معلق کارایی خوبی رادرمراحل مقدماتی تصفیه پساب ها به کارمیرود اما استفاده از فناوری هیدروسیکلون درمراحل نیمه پیشرفته تصفیه پسابها و فاضلابها به کارمیرود که با توجه به حذف ذرت جامد موجود درجیان پساب ورودی و تا زمان ماند کوتاه فناوری با راندمان بالایی است.