سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بتول انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا- گروه فیزیک
محمدرضا عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا- گروه فیزیک

چکیده:

بیشتر مواد رادیواکتیو را با مولکول هایی که در علوم بیولوژی کاربرد دارند، می توان ترکیب کرد. در پزشکی هسته ای برای تشخیص و درمان بیماری ها هم فیزیولوژی (بررسی عملکرد) و هم آناتومی بدن بررسی می شود. از مواد رادیواکتیو که به حالت بازار (unsealed) استفاده می شود می توان برای بیماران یا در شرایط آزمایشگاهی در مطالعه مایعات بدن انسان استفاده کرد. همچنین قابلیت مطالعه اندام ها و سیستم های فیزیولوژیک و امکان درمان بعضی از بیماری ها می تواند با پرتو دهی مستقیم مریض با یک چشمه تشعشع خارجی و یا با تزریق داروهای نشاندار با رادیو اکتویته به مریض تحقق یابد. ردیابی هسته ای این پرتوها غالبا قادر به تامین اطلاعات مهم است که نمیتوان به طریق دیگری حاصل کرد. دو نوع شمارش بیار متفاوت در پزشکی هسته ای تعیین اندازه رادیو اکتیویته در نمونه یا حجم داده شده و تعیین چگونگی پخش رادیواکتیویته در بدن می باشد.