سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرزاد اسمعیلی فلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،
توکل رمضانی اردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

تحقیق حاضر، یک تحلیل از آلمان محدود مربوط به تاثیر پلاستیسیته خاک برای پاسخ به لرزه‌ای ریز شمع ها را در برمی‌گیرد. این تحلیل با استفاده از یک مدل دوبعدی در برنامه Plaxis v.8 انجام شده است. رفتار خاک با استفاده از معیار الاستیک خطی- موهر کولمب توصیف می‌شود. شرایط مرزی مناسب برای تامین انتقال امواج از میان مرزهای جانبی توده خاک به کار گرفته شده است . تحلیل خواند ابتدا برای بارهارمونیک و سپس برای زمین‌لرزه ثبت شده، انجام می‌شود.نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد عامل پلاستیسیته در یک تاثیرقابل ملاحظه‌ای بر روی پاسخ لرزه‌ای سیستم سازه خاک- ریز شمع می‌باشد. این تاثیر به دامنه بار لرزه ای و فرکانس غالب مربوطه حرکت ورودی به برکت سیستم ساز خاک – ریز شمع وابسته است.