مقاله پرچم تبلیغاتی، زیر شاخه ای از گرافیک محیطی و کارکرد عناصر بصری آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نقش مایه از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: پرچم تبلیغاتی، زیر شاخه ای از گرافیک محیطی و کارکرد عناصر بصری آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرچم تبلیغاتی
مقاله گرافیک محیطی
مقاله عناصر بصری
مقاله اطلاع رسانی
مقاله تبلیغات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرچم های تبلیغاتی به عنوان شاخه ای از گرافیک محیطی نقش اساسی در سطح شهر ایفا می کنند. این رسانه های گرافیکی در کاربردهای مختلفی از جمله تبلیغ، معرفی، اطلاع رسانی و تزئین می باشند. همزمان طراحان گرافیک علاوه بر طراحی انواع اقلام گرافیک محیطی از قبیل بیلبوردها، تابلوهای سردرب فروشگاه ها و انواع پیکتوگرام ها، با ارائه الگویی صحیح و جامع در قالب پرچم های تبلیغاتی دست به خلق یک سیستم اطلاع رسان و تبلیغاتی زده اند که نیازهای افراد جامعه را در سطح شهر مرتفع می سازند. بدیهی است با رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباطات در دنیای پیشرفته امروزی وجود چنین رسانه هایی در کنار سایر اقلام گرافیک محیطی لازم و ملزوم یکدیگرند. این عناصر گرافیکی همانند سایر آثار گرافیک از خصوصیات و ویژگی های خاصی بهره مندند و در طراحی آنها بایستی عناصر و کیفیات متعدد بصری مورد توجه قرار گیرند، عناصر و کیفیاتی از قبیل کادر، ترکیب بندی، رنگ و … لازم به ذکر است که تعدادی از مهم ترین این عناصر و کیفیات بصری در طراحی پرچم های تبلیغاتی نقش دارند که توجه به آنها در امر طراحی و اجرای اینگونه پرچم ها موجبات رشد و بهبود در زیباسازی محیط شهر را باعث می شوند. با توجه به اهمیت این پرچم ها در حوزه گرافیک محیطی متاسفانه در مورد طراحی و نقش عناصر بصری در آنها تحقیق جامعی صورت نگرفته است و در چنین شرایطی، ارائه تعریفی جامع از عملکرد و نقش کاربردی آنها و در نهایت دستیابی به الگویی خاص و مشخص ضروری به نظر می رسد. لذا در این جستار در ابتدا به تعریفی از پرچم تبلیغاتی و انواع آن پرداخته شده است و سپس نقش آن به عنوان زیرشاخه ای از گرافیک محیطی مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا عناصر بصری در طراحی این اقلام گرافیک محیطی تحلیل شده اند. روش تحقیق در این پژوهش تاریخی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات، اسنادی و براساس مطالعه کتابخانه ای بوده است.