سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی
محمدکریم معتمد – معاون دانشجویی و فرهنگی و دانشیار رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه گ
محمود خاکسار – مدیر امور مالی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
سیدحسن رضوی – کارشناس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

چکیده:

این پروژه کارمشترک سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور و برنامه عمران ملل متحد UNDP می باشد که به منظور احیای مراتع تخریب یافته دشت حسین آباد سربیشه با گونه های مقاوم مرتعی و جذب دی اکسید کربن اضافی هوا با بهره گیری از مشارکت مردم در طول مدت ۶ سال ۱۳۸۸-۱۳۸۲ انجام خواهد شد ترسیب کربن به عنوان بخشی از چرخه کربن است و هرروز به دلیل احتراق سوختهای فسیلی و تغییر کاربری اراضی کربن به شکل دی اکسید کربن درجو یا ترجیحا حدود ۳/۴ میلیارد تن در سال تجمع می یابد درگزارشی آمده است که می توان در ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده حدود ۴۰ تا ۸۰ میلیارد تن کربن درخاکهای زراعی ترسیب کرد درخاکهایجنگلی و علفزارها نیز امکان ترسیب کربن اضافی وجود دارد ۱۷% سطح زمین براثر فعالیت های انسانی تخریب یافته و سبب شده است که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تن کربن آلی خاک یعنی مقدار کربنی معادل ۱۰ سال مقدار فعلی افزایش کربن درجو اتمسفر بالا خواهد رفت تا اینکه مقدار آن ۱۵۰% بیش از حد فعلی شود. گرم شدن هوا اثرات مخربی برروی کره زمین دارد افزایش وقوع سیل و خشکسالی افزایش آلودگی هوا افزایش بیماری ها و مرگ زودرس در اثر بهم خوردن نسبت گازهای موجود در اتمسفر از جمله میزان CO2است. این مقاله به معرفی اجمالی پروژه بین المللی ترسیب کربن که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP برای اولین بار درایران و در استان خراسان جنوبی اجرا شده است پرداخته می شود.