مقاله پروژه باستان شناسی دشت مهران: زیستگاه های دوران روستانشینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: پروژه باستان شناسی دشت مهران: زیستگاه های دوران روستانشینی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی باستان شناسی
مقاله دشت مهران
مقاله دوران روستانشینی
مقاله الگوی استقرار
مقاله توالی فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردزاده اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نشلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فروردین ماه سال ۱۳۸۹، بررسی باستان شناسی دشت مهران با هدف شناسایی و ثبت محوطه های پیش از تاریخی مشهود انجام شد. طی این بررسی تعداد ۳۶ محوطه باستانی اعم از محوطه باز، پناهگاه صخره ای و تپه شناسایی و ثبت شد، از این تعداد، ۱۵ محوطه مربوط به دوران پیش از تاریخ (روستانشینی تا شهرنشینی) می باشند که در این مقاله به بحث در مورد دوره های زیستگاهی این محوطه ها از دوران نوسنگی تا آغاز شهرنشینی پرداخته می شود. در مجموع می توان ۱ محوطه را به دوران نوسنگی بی سفال، ۲ محوطه روستانشینی آغازین، ۵ محوطه روستانشینی قدیم، ۸ محوطه روستانشینی میانه، ۳ محوطه روستانشینی جدید، نسبت داد. بررسی های انجام یافته در این محوطه ها حاکی از برهم کنش جوامع پیش از تاریخ دشت مهران با فرهنگ های پیش از تاریخی خوزستان، دهلران و بین النهرین است. این نوشتار به بررسی استقرارهای منسوب به دوران نوسنگی بی سفال تا روستانشینی جدید می پردازد.