سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرخ السادات هالک – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
علی کاوسی رحیم – کارشناس پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی اغلب مردم بیشتر عمر خود را درفضاهای بسته مسکونی و اداری سپری می کنند ذرات معلق یکی از عمده ترین آلاینده ها درمحیطهای بسته مسکونی می باشد تعیین ضریب ارتفاعی غلظت آلاینده ذرات دراندازه های مختلف و تغییرات آن به ما کمک می کند تا ایده ها و الگویی ازاین آلاینده خطرناک درارتفاعات مختلف ساختمان ها که ساکنین درمعرض آن قرار دارند بدست آید دراین تحقیق پروفیل ارتفاعی غلظت آلاینده ذرات معلق دردو اندازه PM10,PM2.5 درمحیطهای بسته درشهرکرج مورد مطالعه قرارگرفت بدین منظور نمونه برداری ها ازطبقات اول وچهارم در۵ساختمان درسطح شهرکرج درطول سال ۱۳۹۰ انجام گردید نتایج نشان میدهد که ایستگاه مهستان بطور متوسط بیشترین غلظت PM10 173μg/m3 و ایستگاه رجایی شهر بیشترین غلظت ۶۶μg/m3 PM2.5 را دارا بوده است