مقاله پروتکل صندلی چرخان و کاربرد آن در بیماری های مختلف، مقاله مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۲ منتشر شده است.
نام: پروتکل صندلی چرخان و کاربرد آن در بیماری های مختلف، مقاله مروری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندلی چرخان
مقاله جبران مرکزی
مقاله نیستاگموس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی فرد پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نیلفروش محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آزمون صندلی چرخان به منظور بسط ارزیابی های درگیری سیستم محیطی و بررسی روند جبران مرکزی و پیگیری تاریخچه سیر بیماری و پایش کارایی درمان های خاص، کاربرد دارد. پارامترهای مورد ارزیابی و آنالیز در آزمایش صندلی چرخان فاز، بهره و تقارن است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه صندلی چرخان و بررسی کاربردهای بالینی آن بود.
مواد و روش ها: مقاله مروری حاضر مقالات منتشر شده از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ بود که در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Science Direct، EBSCO، PubMed، Thieme و با استفاده از کلید واژه های صندلی چرخان، جبران مرکزی، نیستاگموس وجود داشت.
یافته ها: حاصل جستجوی انجام گرفته ۵۸ مقاله پژوهشی و ۴ مقاله مروری بود. پس از بررسی مقالات، ۲۰ مقاله به موضوع مورد نظر پرداخته بود و در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: آزمون صندلی چرخان به علت مزایایی مانند فیزیولوژیک بودن محرک به کار رفته و پایش جبران توسط تغییرات تقارن و نیز قابل اجرا بودن آزمون، زمانی که بیمار حتی از داروهای مهارکننده وستیبولی استفاده می کند و راحتی آزمون، امروزه می تواند در پروتکل ارزیابی های دهلیزی قرار گیرد.