مقاله پروتکل جدید جهت ایجاد کوفتگی عضلانی تاخیری در عضله چهارسر ران و بررسی اثرات آن بر میزان ارتفاع پرش عمودی در زنان ورزشکار غیرحرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: پروتکل جدید جهت ایجاد کوفتگی عضلانی تاخیری در عضله چهارسر ران و بررسی اثرات آن بر میزان ارتفاع پرش عمودی در زنان ورزشکار غیرحرفه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوفتگی عضلانی تاخیری
مقاله عضله چهارسر ران
مقاله پرش عمودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپور اردکانی ماریه
جناب آقای / سرکار خانم: وثاقی قراملکی بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: کوفتگی عضلانی تاخیری که معمولا بلافاصله بعد از انجام فعالیت عضلانی اکسنتریک ایجاد می شود در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول به حداکثر مقدار خود می رسد. علائم طی ۷ تا ۱۰ روز کاملا برطرف می شوند. سپس قدرت وکارایی عضله افزایش یافته و این امر می تواند در بهبود انجام یک مهارت ورزشی نظیر پرش عمودی موثر باشد. هدف از این مطالعه معرفی پروتکل جدید تمرینات اکسنتریک جهت ایجاد کوفتگی عضلانی تاخیری در عضله چهارسر ران به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک آن از طریق اندازه گیری میزان ارتفاع پرش عمودی در ورزشکاران غیر حرفه ای زن بود.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی ۱۰ زن ورزشکار غیر حرفه ای انجام شد. طی۲ جلسه آزمون که به ترتیب بلافاصله و ۱۰ روز بعد از انجام پروتکل ورزشی برگزار گردید، قدرت و «حداکثر یک تکرار» عضله چهارسر ران، ارتفاع چهار پرش اسکوات تک پا، اسکوات جفت، کانترموومنت ودراپ و میزان آزردگی عضله سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS، نسخه ۱۷، و از تی تست جفت استفاده گردید.
یافته ها: قدرت ایزومتریک عضله چهارسر ران و ارتفاع پرش عمودی بلافاصله بعد ازانجام پروتکل ورزشی کاهش یافت. همچنین قدرت ایزومتریک عضله و ارتفاع پرش عمودی و میزان «حداکثریک تکرار» عضله چهارسر ران، ۱۰ روزپس ازانجام تمرین افزایش یافت P<0.05. بیشترین افزایش ارتفاع نیز مربوط به پرش اسکوات تک پا بود.
بحث و نتیجه گیری: انجام انقباض عضلانی اکسنتریک عضله چهارسر ران می تواند در بالابردن قدرت این عضله موثر باشد و این امر در بهبود انجام مهارت ورزشی نظیر پرش عمودی تاثیر به سزایی دارد. پروتکل انجام شده جدید بوده و علیرغم متوسط بودن شدت تمرین، تاثیر آن بر قدرت عضله و ارتفاع پرش عمودی موثر بود.