سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین مقاله با معرفی برخی از پروتکلهای شبکه ی سوییچ های بسته ای پروتکلهای تشکیل برست و حل تصادم با قطعه بندی برست با روش قطعه بنید ودورانداختن SDP به همراه نتایج شبیه سازی آنها نشان داده شده است با توجه به نتایج اعمالQoS پشتیبانی شده در شبکه و تشکیل برست تا دو اولویت با استفاده از چهار کلاس بسته برای نسبت های مختلف بسته با استفاده از آستانه ی بهینه و ارسال برست اولویت بالا با نسبت کمتر در مقایسه با برست اولویت پایین مشاهده می شود که این روش کم ترین تلفات را نسبت به سایر تکنیکها تحمیل می کند.