سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
فضل اله ادیب نیا – دانشگاه یزد
حسن رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

شبکه های حسگر درمواقعی که گره حسگر شرایط حس شده ازناحیه ای را با یک یا چند گره دیگر گزارش میدهد غالبا با حجم کمی از داده ها کار می کند اما هنگامی که یک رویداد رخ میدهد شبکه حجم عظیمی و ناگهانی ازداده را تولید کرده و نیاز به ارسال آن خواهد داشت تراکم می تواند باعث تضعیف شدن کیفیت کلی کانال و افزایش نرخ اتلاف داده و افت بافر و افزایش تاخیر ها شود بنابراین اطلاعات مورد نظر باید به سینک برای تصمیم گیری منتقل شود برای ارسال اطلاعات حس شده به سینک از الگوریتم ESRT استفاده می شود ممکن است تمام گره ها همگرمان اطلاعات را به سینک انتقال دهند که باعث کاهش بازدهی می شود دراین مقاله الگوریتم جدیدی به نام SMESRT برای رفع این مشکل ارایه شده است SMESRT اصولا در اجرای روی سینک شبیه ESRT عمل می کند و لی به جای ارسال تمام بسته ها به سینک تمام محموله اطلاعات را در سرخوشه ترکیب کرده و سپس تنها به ارسال یک بسته به سینک مبادرت کرده تا تصمیم گیری برای فرکانس نرخ ارسال بعدی صورت گیرد.