سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش صمدیان برزکی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
مظفربگ محمدی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
ناصر یزدانی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به افزایش کاربردهای multicast و تمایل به ارائه سرویسهای مربوط به آن ، لازم است هر تکنولوژی جدیدی از آن پشتیبانی کند . تکنولوژی MPLSبرای ارسال سریع بسته های IP و ایجاد سرویسهای جدید در حال استاندارد شدن است . متأسفانه ، پشتیبانی از multicast در این محیط دارای مشکلات متعددی است . مشکل اصلی برای پشتیبانی از پروتکلهای مسیریابی حالت
مجتمع multicast نبودن یک مکانیزم broadcast در این محیط می باشد . ما در این مقاله برای اولین بار به ارائه یک پروتکل برای broadcast بصورتبهینه در محیطMPLS می پردازیم . روش ما از یک نود مرکزی بنامBLAC Broadcast Label Assignment Center )برای تخصیص برچسب استفاده میکند . با گسترش این پروتکل ، ما پروتکل جدیدی را برای پشتیبانی از گروههای مجتمع multicast در MPLS ارائه کرده ایم که از نظر میزان برچسب مصرفی و میزان حافظه اشغالی توسط جداول ارسال نسبت به مکانیزمهای دیگر ارائه شده کاراتر است