سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا خواجه دهی – گروه بیوتکنولوژی گیاهی و گروه بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم
مقصود پژوهنده –
فاطمه محمودی –
محمد احمدآبادی –

چکیده:

بیشتر فرایند های مهم مولکولی درون سلولی توسط ماشین های مولکولی بزرگ رخ میدهد که شامل اجزاء پروتئینی است که بیشتر توسط میانکنش های پروتئین-پروتئین سازماندهی میشوند. بنابراین شناسایی این میانکنش ها برای بررسی مسیرهای پیام رسانی درون سلولی، modeling ساختارهای پیچیده ی پروتئینی و فهم فرایندهای بیوشیمیایی مختلف مهم است. به همین دلیل برای نیل به این هدف، در سال های اخیر yeast two hybrid system (Y2HS)، به دلیل آسان بودن روشهای کار و مشخص بودن توالی ژنی Saccharomyces cerevisiae به روش انتخابی برای بررسی میانکنش های پروتئین-پروتئین در حالت in vivo تبدیل شده است. در این تحقیق که از تیر ماه ۱۳۸۹ در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان آغاز شده است با استفاده از این متد میانکنش پروتئین SOS3، از پروتئین های درگیر در مسیر تحمل شوری گیاه، با پروتئین Manganese Superoxide Dismutase (MnSOD) برای اولین بار در دنیا کشف گردید. MnSOD واکنش dismutation رادیکال های سوپراکسید را برای حفاظت گیاه از آسیب های اکسیداتیو ناشی از استرس شوری بر عهده دارد. افزایش فعالیت SOD تحت استرس شوری در گیاهان مختلف گزارش شده است. کشف این تعامل مولکولی که سرآغازی برای شناخت مکانیسم عمل آن و کمپلکسهای مولکولی بکار رفته برای استفاده در کشاورزی در جهت ایجاد گیاهان مقاوم به شوری میباشد گزارش می گردد.