مقاله پروتئین غشایی MDR1 و نقش آن در سیستم ایمنی و اختلالات عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: پروتئین غشایی MDR1 و نقش آن در سیستم ایمنی و اختلالات عصبی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MDR1
مقاله سیستم ایمنی
مقاله سد خونی مغزی
مقاله آلزایمر
مقاله مالتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی دهقی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آبروی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: MDR1 امروزه به عنوان شناخته شده ترین ترانسپورتر دخیل در مقاومت دارویی در سرطان های مختلف مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت این پروتئین در سیستم های مختلف بدن و نقش عملکردی آن در سایر بیماری ها کم تر مورد بررسی واقع شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش MDR1 در سیستم ایمنی و نیز اختلالات عصبی، و امکان استفاده از این پروتئین در درمان بیماری های مرتبط می باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی
Pubmed، Google scholar،ScienceDirect  و Elsevier به بررسی ۶۸ مقاله معتبر داخلی و خارجی که در بازه زمانی سال های ۱۹۹۸تا ۲۰۱۴ منتشر شده می پردازد و در مواردی به تجاربی که گروه ما در دانشگاه اصفهان در خصوص این پروتئین به دست آورده اشاره می شود.
یافته ها: بیان پروتئین MDR1 در بلوغ سلول های دندریتیک و مهاجرت به گره های لنفاوی، و هم چنین در فرآیند فعال شدن لنفوسیت های T نوع CD8+ و CD4+ افزایش می یابد. در مقایسه با سایر جمعیت های لوکوسیتی، سلول های NK دارای بالاترین سطح بیان برای MDR1 می باشند. فعالیت این پروتئین در سلول های naive B گزارش شده هم چنین در سلول های اندوتلیال مویرگی مغز، درگیر در ایجاد سد خونی – مغزی، به منظور جلوگیری از ورود مولکول های کوچک دارویی و التهابی به داخل سیستم عصبی مرکزی، مشاهده می شود. این فعالیت در بیماری های گوناگون تخریب کننده سیستم ایمنی کاهش می یابد.
استنتاج: این مطالعه به شناسایی اهمیت و عملکرد بیان پروتئین MDR1 در سلول های سیستم ایمنی و اندوتلیال مویرگی مغز پرداخته است. نقش این پروتئین و عملکرد تغییر یافته آن در بیماری های گوناگون تخریب کننده سیستم ایمنی و عصبی، به تفصیل بیان شده است.بی شک شناخت جامع نقش چندجانبه پروتئین MDR1 در تلاش جهت درمان این اختلالات، راه گشا خواهد بود.