سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل رمضانی مقدم – کارشناس علوم و صنایع غذایی دانش اموخته دانشگاه ایت اله املی
نرگس قاسمی میرزایی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
فاطمه دریابک – کارشناس علوم و صنایع غذایی
امین رنگریز – کارشناس علوم و صنایع غذایی

چکیده:

تجویز و اضافه نمودن پروبیوتیک ها به میکروفلورای روده به دلیل کمک به عملکرد های متابولیکی ومحافظت واصلاح تغذیه های بیرونی در شرایط پاتولوژیک می باشد پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که به دنبال مقاومت در برابر ترشحات معده، صفرا و لوزالمعده و اتصال به سلولهای اپلی تلیال روده انسان تعریف می شوند در ۲۰ سال گذشته پژوهش هایی در شناسایی نقش متمرکز فلور پلانکتون ها باکتریهای سلامت و بیماری در سویه های باکتریایی که برایتبدیل شدن به پروبیوتیک ها و استفاده در محصول مورد عرضه به بازار هستند انجام شده است پروبیوتیکها را می توان یا به عنوان مکمل غذایی دارویی و یا غذاهای تجاری و یا به عنوان یک محصول دارویی شناسایی کرد که این تحقیقات نشان میدهد بازاریابی محصولاتدارویی پیچیده پرهزینه و به زمان قابل توجهی نیاز دارد دراین تحقیق شناسایی مقدار فشار ممکن به پروبیوتیکها که منجر به تولید و بازاریابی آنها می شود مورد بررسی قرار می گیرد.