سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مائده طالبی –
آرزو خدابنده لو –
الهام میررسول –
محمود حسین زاده –

چکیده:

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی هستند که به طور موثری بر میزبان تاثیر می گذارند و تعادل میکروبی روده را بهبود می بخشند . استفاده از پروبیوتیک ها یکی از دست آورد های مثبت می باشد که به صورت بیولوژیک و طبیعی علاوه بر کنترل بیماری های آبزیان، باعث افزایش تولید در واحد سطح شده و به صورت افزودنی غذایی استفاده می شوند . اشکال پروبیوتیک در آبزیان به شکل پودر، قرص، خمیر، روغن های معلق، افشانه و ه ب صورت مایع است . در آبزی پروری پروبیوتیک ها به منظور کنترل بیماری ها، به صورت مکمل و یا حتی بعنوان جایگزینی برای ترکیبات ضد میکروبی ( آنتی بیوتیک ها ) مورد استفاده قرار می گیرند. مکانیسم عملکرد پروبیوتیک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر آبزیان تاثیر می گذارند که شامل دفع رقابتی پاتوژن ها ست، یعنی پروبیوتیک ها از طریق آنتی بیوزیس یا رقابت برای مواد مغذی و یا جایگاه های اتصال تغییر متابولیسم باکتری ها و یا با تحریک سیستم ایمنی بدن مانع تشکیل کلونی پاتوژن ها در لوله گوارش میزبان می شوند. استفاده از پروبیوتیک ها در تغدیهآبزیان توسط موادی صورت می گیرد، مانند اسپور های باسیلوس توئی جدا شده از خاک که تلفات را کاهش و سرعت رشد را افزایش می دهد. کاربرد پروبیوتیک ها در آبزیان شامل کاربرد در هچری ها برای حفاظت تخم و لارو ماهی ها، ماهیان پرورشی و مولدین، در هچری های میگو، در مزارع پرورش میگو، در زمینه ماهیان زینتی و آکواریوم ها و غیره می باشد.