مقاله پرسشنامه وضعیت نوآوری: ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۰۷ تا ۶۱۷ منتشر شده است.
نام: پرسشنامه وضعیت نوآوری: ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردسازی
مقاله پرسشنامه
مقاله وضعیت نوآوری
مقاله روایی و پایایی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی نوآوری از ابزارهای مهم در فرآیند ارتقای وضعیت نوآوری در سازمان است. از این رو در اختیار داشتن ابزار سنجش کارآمد، که هم معتبر و هم روا باشد سبب کسب اطمینان از نتیجه سنجش وضعیت نوآوری و افزایش اعتماد به یافته ها می شود. این مطالعه به منظور ترجمه و اعتبارسنجی پرسشنامه وضعیت نوآوری (Climate Innovation Questionnair) برای اولین بار در ایران انجام گردید. ابتدا با بهره گیری از نظرات ۱۱ نفر خبره، سنجش روایی محتوا انجام شد. از آلفای کرونباخ برای ارزیابی انسجام درونی سوالات حیطه ها استفاده شد. پس از آن با انجام آزمون – بازآزمون بر روی ۲۰ نفر از کارشناسان و اعضای هیات علمی با فاصله ۲ هفته انسجام درون خوشه ایی (ICC) تعیین گردید. ICC در همه حیطه های مورد بررسی به جز حیطه تیم های بین رشته ای یا بین حرفه ای، روابط در دانشگاه، رفتار شایسته با کارکنان و اعضای هیات علمی، شفافیت و صداقت، بالای ۰٫۷ بدست آمد. شاخص آلفای کرونباخ در حیطه های چشم انداز و مقاصد راهبردی، خطرپذیری و پذیرش شکست ها، تیم های بین رشته ای یا بین حرفه ای، روابط در دانشگاه، سنجش نوآوری، شفافیت و صداقت و رفتار شایسته با کارکنان و اعضای هیات علمی اندازه قابل قبولی را نشان می داد. پرسشنامه ترجمه شده فارسی وضعیت نوآوری دارای روایی و پایایی قابل قبول بوده و استفاده از آن برای سنجش نوآوری در سازمان های ایرانی امکان پذیر است. از آنجایی که این ابزار در نقاط دیگر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، امکان اجرای مطالعه مقایسه ای با ایران توسط این ابزار وجود دارد.