مقاله پرستاری در مرحله پارادایم یا پره پارادایم؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: پرستاری در مرحله پارادایم یا پره پارادایم؟
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارادایم
مقاله پرستاری
مقاله پره پارادایم
مقاله علم پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالی مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده مدرن از کلمه پارادایم با افکار نظری Kuhn آغاز شد و از آن پس انقلاب علمی در علوم رخ داد. پارادیم مجموعه مقبولیت های کارگزاران یک رشته است و چارچوبی را فراهم می سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدوده پژوهش می کنند. آن چه علم را از غیر علم جدا می کند وجود پارادایم است.
روش: این مقاله به شیوه مروری با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس شامل SID، Magiran، Science direct، Proquest، CINHAL انجام شد.
یافته ها: پارادایم پرستاری مانند بنیاد یک ساختمان، هدف ها و مرزها را تعیین می کند. در پرستاری پارادایم بر اساس سهیم کردن ارزش ها و پیش فرض های مربوط به مفاهیم کلیدی از قبیل شخص، سلامتی، محیط و پرستاری است. مرزها برای مفاهیم کلیدی از فرهنگ پرستاری با آموزش، تجارب کاری و ارزش هایی که روی مشاهدات فرد از حوادث و موقعیت ها اثر می گذارد، منعکس می شوند. آن ها پایه و اساس ساختن مفاهیم کلیدی پرستاری هستند. این که دقیقا پرستاری در مرحله پارادایم یا پره پارادایم است، در مقالات یا کتب بررسی شده دقیقا مطرح نشده است، البته لزوم توجه به این نکته حایز اهمیت می باشد.
نتیجه گیری: برخی معتقدند که چون دوره علم نرمال ممکن است برای پرستاری رخ ندهد. پس در مرحله پره پارادایم است. اما برخی دیگر معتقدند که اگر بپذیریم که پرستاری در مرحله پره پارادایم است، نمی توان آن را یک علم دانست. پس چون دارای فلسفه است، یک علم است و در مرحله پارادایم است.