سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا وحیدزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست

چکیده:

باغهای ایرانی درفضای داخل و خارج ازشهرها همگی ازیک ویژگی مشترک اساسی برخوردارند که آن تفاوت فاحش فضای درون با فضای بیرون باغ است که تاثیربسیارمهمی را بربیننده می گذارد فضای غیرسبز گرم آفتابی و خشک خارج باغ درمقابل فضای سبز خنک سایه دار و مربوط همراه با آب روان و استخرها و فواره ها مقیاس وسیع باغ و بسیاری ویژگیهای دیگر از چنان تضادبالایی برخوردار است که انسان از بدون ورود به باغ همواره شگفت زده می شود و فضایی پردیس گونه را درمقایسه با آنچه درمحیط خارج تجربه کرده است رودر رو می بیند راز پایداری و ماندگاری باغهای ایرانی دربومهای بیابانی بی شک درنحوه طراحی و رعایت اصولی است که از درک کامل اقلیم و شرایط منقه ناشی می شود این مقاله با نگاهی جدید به بررسی هشت مورد از پردیسهای ایرانی درحاشیه کویر می پردازد و پس از بررسی نظام آب کاشت و معماری و درمواردی نظامهای معنایی و کارکردی آن اصولی را که این پایداری و دلپذیری باغ از آن ناشی می شود مورد بررسی قرار میدهد.