سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات خمین
محسن عینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیه نبیونی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبکه های فضایی محیطهای آزادی هستند که هدف اصلی آنها تامین یک محیط مهارشده فضایی برای حرکت درآن است کارایی query های شبکه فضایی به ساختاروسایز آن شبکه بستگی دارد این مقاله به بررسی روشهای بهبود کارایی این query ها خصوصا آنهایی که از الگوریتم های بسط شبکه استفاده می کنند از طریق ایجاد گراف متناظر شبکه و حذف گره ها و لبه های اضافی می پردازد علاوهبراین نتایج مطالعات درباره دو روش ذخیره سازی و دسترسی به گراف از نظر سرعت و اثربخشی درapplication های مختلف ارایه می شود روش اول ذخیره سازی درپایگاه داده می باشد که کندتر ولی دارای خاصیت مقیاسپذیری بیشتری است و روش دوم ذخیره درحافظه اصلی است که برای ذخیره سازی گراف از کتابخانه اشتراکی استفاده می شود این روش سریع است ولی دارای خاصیت مقیاسپذیری نیست و فضای زیادی را اشغال می کند.