سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا مدرس – شرکت بازیافت لنجان-وابسته به شهرداریهای شهرستان لنجان
فاطمه هاشمی – شرکت بازیافت لنجان-وابسته به شهرداریهای شهرستان لنجان
حجت الله رشیدی – شرکت بازیافت لنجان-وابسته به شهرداریهای شهرستان لنجان

چکیده:

اجرای طرح مدیریت پسماند در شهرستان لنجان و به دنبال آن طراحی و اجرای پردازش مکانیکی و بیولوژیکی پسماند تولید شده در شهرستان تأثیر عمده ای در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و نیز ساماندهی آلودگی های وابسته داشته است . افتتاح پروژه حاضربا تولید سالیانه ۴۰۰۰۰ تن پسماند در شهرستان لنجان و متعاقب آن تولید ۴۵۰۰۰۰۰ لیتر شیرابه به صورت سالیانه و نیز ۴۶۰۰ تن گاز گلخانه ای در سال ،نیز نابودی ۳۳۵۴۳ متر مربع زمین به عنوان محل دفن در ۸ شهر شهرستان به مقابله برخاسته است، در سال ۱۳۸۱ پیرو هماهنگی انجام شده بعنوان اولین الگوی مشارکتی در سطح کشور، مسئولین استانی تصمیم به اجرای طرح مدیریت پسماند با مشارکت شهرداریهای شهرستان گرفتند. در نخستنین گام پس از افتتاح پروژه در سال ۱۳۸۳ و با عنایت به پردازش در محل سایت و تفکیک در مبدأبه میزان ۲۳۱۳۷۸۸۶ کیلوگرم پسماند آلی از محل دفن حذف گردید متعاقب آن با توجه به تفکیک در مبدأ تولید شیرابه از ۱۲۰ لیتر برای هر تن پسماند به ۱۲/۵ لیتر برای هر تن پسماند کاهش یافت. ضمن اینکه بدلیل حذف ۹۰ درصدی پسماند آلی از مکان دفن و تولید کمپوست به روش هوازی ، حجم گازهای گلخانه ای تولیدی کاهش یافت. در خصوص مصرف استفاده از کمپوست با توجه به اینکه ۸۰ درصد اراضی کشاورزی ایران در مناطق خشک و نیم خشک قرار گرفته اند که از نظر مواد آلی فقیر هستند ، تولید کمپوست و استفاده از آن در بخش کشاورزی می تواند کمک شایان توجهی به بهبود کیفیت خاک از نظر مواد آلی بنماید. در حال حاضر ۵ سال از آغاز رسمی ، فعالیتهای شرکت بازیافت لنجان در سطح شهرستان می گذرد و امید بر این است که با حمایتها ، همچنان این فعالیتها جاری باشد. مطالعه حاضر نیز محدود به بازه زمانی سال ۱۳۸۷ می باشد که به روش نمونه گیری تهیه و تقدیم می گردد.