سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سولماز فرشیدپور – دانشجو یکارشناسی ارشد کامپیوتر

چکیده:

تبادل پیام یک الگوی مورد استفاده بسیار گسترده روی برخی ساختارهای ماشین های موازی است برای الگوی تبادل پیام استانداردی طراحی و پیاده سازی شد این استاندارد به نام واسط تبادل پیام معرفی شد درکارهای انجام شده گذشته پردازش موازی الگوریتم ضرب ماتریس اسپارس برروی شبکه سیمی اجرا شده است اما دراین مقاله به منظور سهولت کار و عدم نیاز به شبکه سیمی از طریق شبکه ادهاک الگوریتم ضرب ماتریس اسپارس توسط واسط تبادل پیام و استفاده ازاستاندارد MPICH به صورت موازی بین ۵ تا کامپیوتر پردازشمی شود درپایان مقاله نتیجه حاصل از پردازش الگوریتم ضرب ماتریس ها بررسی شده است