سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
سهیل سبحان اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
بهاره لرستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
لیما طیبی – دانشگاه ملایر، گروه محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق به منظور ارزیابی خصوصیات فیزیکی پسماندهای کشاورزی پس از مشخص نمودن کشت های عمده شهرستان و انتخاب ایستگاه های نمونه برداری به سنجش پیراسنجه هایی همچون چگالی، رطوبت و انرژی استحصالی اقدام گردید. همچنین با محاسبه میزان پسماند کشاورزی تولید شده بر اساس سطح زیرکشت محصولات عمده و با استخراج اطلاعات پرسشنامه نحوه مدیریت این قبیل پسماندها در سطح شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.