سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
بهاره لرستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
سهیل سبحان اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست

چکیده:

از آنجا که پسماندها و پساب های کشاورزی در زمره خطرناک ترین آلاینده های آب و خاک محسوب می شوند که تا سال ها در محیط باقی مانده و صدمات جبران ناپذیری به حیات موجود در آن وارد می کنند، لذا ضروری است ضمن برآورد نوع و میزان تولید ضایعات تمهیداتی در راستای استفاده بهینه از آن ها اندیشید. از اینرو، در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای کشاورزی شهرستان ملایر و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت استفاده بهینه از این گروه پسماندها، پس از تعیین کشت های عمده شهرستان که شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و انگور می باشد با در نظر گرفتن وسعت، سطح زیرکشت، نوع کشت، تعداد و پراکنش روستاها، ۴۰ ایستگاه نمونه برداری با پراکندگی متوازن انتخاب و پس از برداشت نمونه و انتقال آن ها به آزمایشگاه به سنجش پیراسنجه هایی همچون جرم حجمی، رطوبت و انرژی استحصالی اقدام گردید. همچنین با محاسبه میزان پسماند کشاورزی تولید شده طی یک دوره زراعی که بر اساس سطح زیرکشت محصولات عمده بطور تقریبی معادل ۷۵۳۹۷ تن می باشد، و با استخراج اطلاعات پرسشنامه تدوین شده، نحوه مدیریت فعلی این قبیل پسماندها در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز جهت مدیریت بهینه آن ها پیشنهاد گردید.