سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیل سبحان اردکانی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهرداد چراغی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره لرستانی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نسیم رونیاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان_باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

از آنجا که پسماندها و پساب های کشاورزی در زمره خطرناک ترین آلاینده های آب و خاک محسوب می شوند که تا سال ها در محیط باقی مانده و صدمات جبران ناپذیری به حیات موجود در آن وارد می کنند، لذا ضروری است ضمن برآورد نوع و میزان تولید ضایعات تمهیداتی در راستای استفاده بهینه از آن ها اندیشید. از اینرو، در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای کشاورزی شهرستان بهار و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت استفاده بهینه از این گروه پسماندها ، پس از تعیین کشت های عمده شهرستان که شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، سیب زمینی، سیر و یونجه می باشد با در نظر گرفتن وسعت، سطح زیرکشت، نوع کشت، تعداد و پراکنش روستاها، ۲۸ ایستگاه نمونه برداری با پراکندگی متوازن انتخاب و پس از برداشت نمونه و انتقال آن ها به آزمایشگاه به سنجش پیراسنجه هایی همچون جرم حجمی، رطوبت و انرژی استحصالی اقدام گردید. همچنین با محاسبه میزان پسماند کشاورزی تولید شده طی یک دوره زراعی که بر اساس سطح زیرکشت محصولات عمده بطور تقریبی معادل ۱۴۲۷۹۳ تن می باشد، و با استخراج اطلاعات پرسشنامه ت دوین شده، نحوه مدیریت فعلی این قبیل پسماندها در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز جهت مدیریت بهینه آن ها پیشنهاد گردید.