مقاله پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۴۲ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال پردازش شنیداری
مقاله آسیب ویژه زبانی (SLI)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکروش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کسب زبان یکی از مهمترین یادگیری ها در زندگی کودک است. بسیاری از کودکان برای کسب زبان تلاش اندکی می کنند. اما در گروهی از کودکان مشکلاتی در یادگیری زبان وجود دارد، در حالی که نقص قابل مشاهده عصب شناختی، شناختی، حسی، عاطفی، یا محیطی ندارند. محققان این کودکان را آسیب زبانی ویژه Specific language impairment (SLI) می نامند. در زمینه کودکان SLI تا به حال مطالعات زیادی انجام شده است. اما دلیل روشنی برای مشکل این کودکان در یادگیری زبان مشخص نشده است. در برخی از پژوهش ها اختلال در پردازش شنیداری این کودکان علت بروز اختلال زبانی بیان شده است، هدف این مطالعه مروری، جمع آوری و بررسی نتایج مطالعاتی است که به پردازش شنیداری در کودکان SLI پرداخته اند.
روش بررسی: این مقاله مروری است بر مقالات منتشر شده در زمینه پردازش شنیداری در آسیب ویژه زبانی. مقالات در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar و Science direct از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۳ مورد جستجو قرار گرفته است و نتایج ۵۸ مورد از مقاله ها در مطالعه حاضر مطرح شده است.
بحث و نتیجه گیری: در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی اختلالاتی در پردازش شنیداری دیده می شود. همچنین این کودکان تفاوت هایی در عملکرد و آناتومی بخش هایی از دستگاه عصبی شنوایی مرکزی نسبت به همسالان خود دارند که نشان می دهد ممکن است اختلال در پردازش شنیداری دلیل بروز SLI باشد.