سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جوکارقوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی غنائی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد فریدحسینی – استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار به ارزیابی ویژگی های زمان- فرکانس و غیرخطی سیگنالEEGدر مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر پرداخته ایم. بدین منظور سیگنال هایEEGدر دو گروه کنترلی ( ۱۹ نفر) و گروهGAD 13 نفر) ، با طراحی پروتکل ثبت مناسب جمع آوری شد. پس از اعمال پیش پردازش بر روی سیگنال ها شامل حذف نویز برق شهر، حذف نویزهای فرکانس بالا و پایین ، حذف آرتیفکتEOG با استفاده ازفیلتر تطبیقی و قطعه بندی ، ویژگی های زمانی، فرکانسی، ویولت و غیرخطی برای دو مجموعه سیگنال استخراج شد. ارزیابی این ویژگی ها نشان می دهد که ویژگی های غیرخطی و ویولت بازنمایی خوبی از رفتار مغز در این اختلال را دارند. در فاز طبقه بندی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ،با صحت تفکیک ۸۱ % تشخیص مبتلایان بهGAD را از افراد سالم ممکن می سازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق که اولین پژوهش تشخیصی در تفکیک اضطراب بهنجار از اضطراب بیمارگونه است، نشان می دهد که روش ارائه شده قادر است اختلال اضطراب فراگیرGAD) را با دقت قابل قبولی شناسایی کند