سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس بحرودی – استادیار دانشگاه تهران
اکبر یوسفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
مسلم فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

باتوجه به ارتباط بین زونهای التراسیون با کانی سازی های تیپ مس پورفیری تفکیک و به نقشه درآوردن زونهای آلتراسیون دراکتشاف این تیپ ازکانسارهای اهمیت ویژه ای دارد دراین تحقیق داده های سنجنده های استر به منظور بارزسازی این زونها درمنطقه محدوده معدن مس دره زار استفاده شدهاست یکی ازمزایای پردازش داده های ماهواره ای تفکیک محلهای دارای پتانسیل کانی سازی درکمترین زمان و با صرف کمترین هزینه می باشد به منظور بارزسازی اثرکانیهای مختلف برروی تصاویر ماهواره ای روشهای متعددی از جمله نسبت های باندی ترکیب های رنگی فیلتر تطبیق یافته (MATCHED FILTERING و روش برازش کمترین مربعات LS-FIT به کاربرده می شود دراین مقاله از این روشها جهت بارزسازی زونهای التره وابسته به کانسارهای مس پورفیری استفاده شده است.