سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید یارمحمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت
حامد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی

چکیده:

امروزه به منظور مطالعه اسان و بدست آوردن نتایج دقیق درمطالعه مقاطع نازک سنگها استفاده ازروشهای نوین پردازش تصاویر متداول شدها ست درمشاهده یک مقطع علاوه برتشخیص نوع و فراوانی کانی ها برجسته نمودن نحوه اتصال دانها و بدست آوردن اندازه آنها ضروری می باشد رویکرد دیگری که درمطالعه مقاطع مورد بررسی قرارمیگیرد اندازه گیری خصوصیات پتروفیزیکی نظیر درصد تخلخل دو بعدی و شکل هندسی خلل و فرج می باشد دراین مطالعه برنامه هایی جهت برجسته کردن اتصال کانی ها و اندازه گیری دقیق ابعاد کانی ها و منافذ با توجه به مقیاس نوشته شده است علاوه براین روشهای متداول محاسبه درصد تخلخل دو بعدی که از تغییر تصاویر خاکستری به دوتایی حاصل میشود با روش نوین K-Mean که برمبنای فاصله ی مولفه های A,B درفضای رنگی LAB بدست می آید مقایسه شده است.