سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اکبر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، ناحیه معدنی مس سرچشمه کرمان می باشد، که در ۹۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و درناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. درخت تصمیم گیری جهت طبقه بندی آلتراسیون کانی های بنیانOH اکسیدهای آهن و پروپیلیتیک در اطراف منظقه مورد مطالعه استفاده شده است. گره های تصمیم گیری بر اساس روش های پردازش پوشش گیاهی، آنالیز مولفه های اصلی و پهنه بندی زاویه طیفی طراحی شده اند و هر گره مجموعه پیکسل های تحت پوشش را، به دو دسته تقسیم می کند که نتایج به صورت باینری ۰ No( یا ۱ Yes( می باشد. در نهایت یک تصویر ایجاد می شود که طبقه بندی کلیه آلتراسیون های طراحی شده در درخت را در بر می گیرد. با تهیه مدل ۹بعدی، مشاهده می شود که آلتراسیون کانی های بنیانOH پیرامون ناحیه معدنکاری سرچشمه را پوشش می دهند. همچنین آلتراسیون پروپیلیتیک در فاصله دورتری از معدن، نسبت به دو نوع آلتراسیون دیگر قرار گرفته است.