سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الیاد پورسعیدفیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشدهیدروگرافی
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی

چکیده:

پدیده سونامی به عنوان یکی از مخربترین سوانح طبیعی که میتوانددرمدت زمان بسیارکوتاهی تلفات جانی و مالی بسیارزیادی به دنبال داشته باشد حائز اهمیت است بنابراین تجزیه و تحلیل سیگنالهای حاصل از امواج سونامی که هدف از آن استخراج اطلاعات موجوددر آن می باشد میتواند کمک بسزایی درشناخت هرچه بیشتر این پدیده ی طبیعی باشد دراین مقاله ابتدا به آشنایی با پدیده سونامی پرداخته شده و سپس به معرفی تئوری موجکها که یکی از دستاوردهای نسبتا جدید ریاضیات محض است و همچنین انواع تبدیلات ریاضی از جمله تبدیل فوریه و تبدیل فوریه زمان کوتاه و ذکر معایب این نوع تبدیلات درمقایسه باتبدیل موجک می پردازیم و درادامه به پردازش اطلاعات سیگنال امواج سونامی سال ۲۰۰۴ اقیانوس هند ثبت شده دردستگاه های تایدگیج ایستگاه های ساحلی tutriconrin , paradip مستقردرجنوب کشورهند درمحدوده زمانی دسامبر سال ۲۰۰۴ به کمک تبدیلات موجک که به عنوان میکروسکوپ ریاضی عمل می کنند پرداخته شدهاست و برای این منظور موجک دوبشی مرتبه ۵ db5 مورد استفاده قرارگرفته است که درنتیاج حاصل از این تبدیل امواج سونامی به خوبی آشکارسازی شده اند.