سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید یزدچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
محمدرضا تابان – دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد
محمود مدرس هاشمی – دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اقدام به اصلاح پردازشگرML-CFAR برای آشکارسازی اهداف راداری در محیط های غیر همگن می شود. اگرچهآشکارسازML-CFAR دارای عملکرد نزدیک به بهینه برای محیط های همگن می باشد ولی عملکرد آن در محیط های غیر همگن به طور قابل توجهی افت می کند. با استفاده از آماره هایی که در پردازشگرMVI-CFAR برای محیط های با کلاتر گوسی بکار رفته است؛ از تست های آماری مشابه برای افزایش عملکرد و مقاومت آشکارساز ML-CFAR برای محیط های غیر همگن با کلاتر ویبول استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که عملکرد آشکارساز پیشنهادی برای محیط همگن مشابه ML-CFAR بوده ولی برتری چشمگیری در محیط غیرهمگن بویژه ناشی از اهداف تداخلی دارد