مقاله پرداخت دین دیگری از روی ناچاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: پرداخت دین دیگری از روی ناچاری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخص ثالث
مقاله دین
مقاله استیفای ناروا
مقاله دارا شدن ناعادلانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری آق مشهدی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به موجب ماده ۲۶۷ قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.