سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا شیرین نژاد – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی براتی –
علیرضا زبرجد – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

چکیده:

همزمان با افزایش تقاضا برای شبکه های حسگر بی سیم در دو بخش نظامی و غیرنظامی نیاز به طرح های شبکه های باکارایی و طول عمر بالاتر نیز افزایش یافته است شبکه های حسگر بی سیم درزمان انتشار نمونه ها به گره های واسط درشبکه های مش و گره های پدر در شبکه های سلسله مراتبی دچار مشکلی به نام برخورد می باشند که باعث تنزل کارایی شبکه و صرف انرژی بیهوده می شوددراین مقاله با استفاده از راه حل مشکل ترافیک توسط نوعی مورچه آرژانتینی که از آنها به عنوان استاد بزرگ کنترل ترافیک دنیا یاد می شود روشی پیشنهاد می گردد که براساس ان میزان احتمال تصادم به کمتر از ۱% خواهد رسید این الگوریتم پیشنهادی برخلاف اکثر الگوریتمهای موجودکمترین میزان مصرف انرژی را دربردارد با استفاده از نرم افزار مطلب نحوه کنترل و مدیریت ترافیک را شبیه سازی و میزان مصرف انرژی در تراکمهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده بهبود روش پیشنهادی را نسبت به روشهای مورد مقایسه نشان داد