سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده سعادت عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
پیمان رجائی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشو

چکیده:

پرتودهی مواد غذایی، فرآیندی غیر حرارتی برای افزایش اطمینان از ایمنی میکروبی مواد غذایی و افزایش ماندگاری تعداد زیادی از غذا ها و کاهش ضایعات آنهاست. پرتودهی باحذف عوامل بیولوژیک مولد بیماری و فساد مواد غذایی در تأمین فرآورده ای با ماندگاری و ایمنی بالا نقش دارد. شیوع گسترده و رو به افزایش بیماری هایی با منشأ غذایی ازمنابع دامی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر سلامتی افراد جامعه، ایمنی غذایی را به یکی از نگرانی های مهم سلامت عمومی تبدیل کرده است. گوشت و فرآورده های آن از اصلی ترین منابع دریافت پروتئین حیوانی به حساب می آیند که در عین حال پتانسیل بالایی از نظر بیماری های قابل انتقال از طریق مواد غذایی دارند. بر اساس تعریف اجلاس جهانی غذا،در سال ۱۹۹۶ میلادی، امنیت غذاییدسترسی همیشگی تمام افراد به غذای ایمن ،مغذی و کافی برای حفظ یک زندگی سالم و فعال می باشد که با افزایش رشد جمعیت جهان ،امنیت غذایی در سراسر جهان با مشکل جدی رو به خواهد شد. نگهداری مواد غذایی یکی از پیش نیازهای امنیت غذایی است و پرتو دهی موادغذایی روش جدید و مناسبی برای نگهداری مواد غذایی می باشد که با افزایش ایمنی غذایی و کاهش اتلاف در چرخه تولید تا مصرف ،فرایندی مناسب برای افزایش امنیت غذایی به شمار می آید. مقاله حاضر، با بررسی نتایج تحقیقاتصورت گرفتهدر پرتودهی گوشت و فراورده های آن به تأثیر مثبت کاربرد این فرآیند در افزایش ایمنی و امنیت این گروه ازموادغذایی می پردازد.