مقاله پرتاب های بزرگ و کوچک مقیاس جرم از تاج خورشید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: پرتاب های بزرگ و کوچک مقیاس جرم از تاج خورشید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورشید
مقاله پرتاب های جرم تاجی
مقاله رویدادهای کوچک مقیاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیپورراد نسیبه
جناب آقای / سرکار خانم: صفری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرتاب های جرم تاجی بزرگ و کوچک مقیاس خورشید در تصاویر فرابنفش دور استرو مشاهده می شوند. این پدیده های فورانی معمولا با تاریکی و روشنایی شبیه به موج همراه می باشند. داده های قرص کامل خورشید در ۲۶ آوریل ۲۰۰۸ ماهواره استرو عقب با آهنگ زمانی ۱۰ دقیقه و ۱۵۰ ثانیه و اندازه سلول ۱٫۵۹ ثانیه قوسی در طول موج ۱۹۵ و ۱۷۱ آنگستروم تحلیل شده است. روشنایی های شبیه به موج بزرگ مقیاس دارای سرعت میانگین ۲۲۱ کیلومتر بر ثانیه و روشنایی های کوچک مقیاس دارای سرعت ۶ کیلومتر بر ثانیه می باشند. همچنین روشی با استفاده از گشتاور زرنیک و ماشین بردار پشتیبان برای تعیین موقعیت رویداد به کار برده می شود. با استفاده از این روش تعداد ۶۹۷ فوران کوچک مقیاس در ۳ ناحیه از قرص در تمام روز تخمین زده می شود. تعداد این رویدادها در زمان وقوع پرتاب های جرم تاجی خورشید افزایش می یابند. تاریکی های کوچک مقیاس نیز دارای سرعت میانگین ۱۳٫۸ کیلومتر بر ثانیه می باشند.