سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه
بهزاد صادق زاده – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه
یوسف انصاری – محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه
سید وحید فرهنگی – محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات روش های پرایمینگ بذر بر بهبود جذب عناصر غذایی جو (رقم آبیدر) در شرایط دیم، آزمایش مزرعه ای با ۹ تیمار ( شامل شاهد بدون پرایمینگ و پرایمینگ آبی و پرایمینگ با ۶۰۰۰- PEG و ۱۰% و ۵ میلی مولار CaCl2 و ۱۰ میلی مولار روی ، ۵۰ میلی مولار فسفر ، ۱۰۰ میلی مولار فسفر، ۱۰ میلی مولار روی + ۵۰ میلی مولار فسفر و ۱۰ میلی مولار روی + ۱۰۰ میلی مولار فسفر روی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه) در پائیز سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا گردید. پرایمینگ بذر، عملکرد دانه جو را حدود ۳۲ درصد بهبود بخشید و همچنین غنی سازی دانه های جو از عناصر غذایی فسفر روی، آهن، منگنز و مس را به ترتیب به میزان ۴۵ و ۲۱ و ۴۰ و ۳۶ و ۳۲ درصد بهبود بخشیدند. اثرات مفید پرایمینگ بذر روی عملکرد و غنی سازی دانه های جو، به سبز شدن و استقرار سریع گیاهچه ها، زنده مانی بهتر زمستانه، پوشش سبز بالا و در نتیجه بهینه از نور، رطوبت و عناصر موجود د رخاک توسط گیاهان حاصل از بذرهای پیش تیمار شده نسبت داده شد.