مقاله پراکنش گونه های مختلف صدف محار مروارید ساز (.Pinctada spp) و تخمین فراوانی صدف محار (Pinctada radiate (Learch, 1814 در سواحل استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پراکنش گونه های مختلف صدف محار مروارید ساز (.Pinctada spp) و تخمین فراوانی صدف محار (Pinctada radiate (Learch, 1814 در سواحل استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدف مروارید ساز
مقاله محار
مقاله پراکنش
مقاله تراکم
مقاله بوشهر
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیامیمندی نصیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراکنش ذخائر صدف های محار مروارید ساز (Pinctada spp.) در خط ساحلی بوشهر (موقعیت جغرافیائی ۵۰o 38’ و ۲۹o 27’ تا ۵۲o 41’ و ۲۷o 17’) در خلال یکسال از شهریور ماه ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸ و ارزیابی ذخایر گونه Pinctada radiata در چهار ماه سال (شهریور، اسفند، اردیبهشت و تیر) به اجرا گذاشته شد. در این تحقیق مناطق تجمع گونه های مختلف صدف های محار (زنده و کفه های خالی) در خط ساحلی بوشهر شناسائی و زی توده این گونه P. radiata (در سواحل گناوه که صدف به صورت زنده دیده شد) تخمین زده شد.
نمونه برداری شهریور، اسفند، اردیبهشت و تیر از ۴ منطقه و در هنگام جزر کامل دریا انجام گردید. در هر منطقه تعدادی نقاط در خطوط عرضی، به شکلی که کل منطقه را مورد پوشش قرار دهد، انتخاب گردید. نمونه برداری در خطوط عرضی با پرتاب کوادرات (۰٫۲۵ متر مربع) به صورت تصادفی انجام گردید. نمونه ها شناسائی و شمارش شده و برای کارهای آزمایشگاهی بیشتر روی برخی از نمونه ها، تعدادی از هر نمونه در کیسه های پلاستیکی جمع آوری و به آزمایشگاه پژوهشکده میگوی بوشهر منتقل گردید. در این تحقیق پراکنش گونه ها در مناطق مختلف با درصدگیری از کل نمونه بیان گردیده است. وابستگی گونه ای میان مناطق و ایستگاه های نمونه برداری شده، با فرمول سورنسن (Sorensen) محاسبه گردید.
در سواحل مورد بررسی پراکنش صدف های محار در مناطق گلستان، اولی، نایبند و گناوه مشاهده گردید. سواحل گلستان و گناوه بیشترین وابستگی فونی (۴۹ درصد) را نشان دادند، در حالیکه بین سواحل گلستان و نایبند کمترین وابستگی فونی (۲۵ درصد) وجود داشت. در سواحل گناوه صدف محار (P. radiata) به شکل زنده نمونه برداری گردید. میانگین زی توده این گونه در منطقه گناوه حداکثر ۶۰٫۵ صدف در ۱۰۰ متر مربع در تیر ماه و حداقل ۳ صدف در ۱۰۰ متر مربع در اسفند ماه تخمین زده شد. میانگین زی توده تخمین زده شده در دوره طول برررسی برای این گونه ۲۷٫۷ صدف در ۱۰۰ متر مربع (±۲۴٫۲) بود.