مقاله پراکنش و فراوانی ژن های تولید کننده توکسین (ToxA و ToxB) در جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم در شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: پراکنش و فراوانی ژن های تولید کننده توکسین (ToxA و ToxB) در جمعیت های قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم در شمال ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله بیماری لکه خرمایی
مقاله فاکتورهای بیماری زایی
مقاله ژن های تولیدکننده توکسین
مقاله Pyrenophora tritici-repentis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری لکه خرمایی گندم به دلیل حساسیت بالای اکثر ارقام گندم، در مناطق شمالی کشور به شدت در حال گسترش است. استفاده موفق از ارقام مقاوم به این بیماری منوط به وجود اطلاعات کافی از ساختار ژنتیکی عامل بیماری و به ویژه وجود و عدم وجود فاکتورهای بیماریزایی در داخل جمعیت قارچ است.تحقیق حاضر اولین گزارش در زمینه پراکنش و فراوانی ژن های تولید کننده توکسین های ToxA و ToxB در جمعیت های قارچ عامل بیماری در ایران است. در این تحقیق نمونه های برگی آلوده گندم نان دارای علایم لکه خرمایی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد ند. پس از جداسازی، خالص سازی و تکثیر عامل بیماری، DNA جدایه ها استخراج شد. نمونه ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای شناسایی ژن های تولید کننده توکسین های اختصاصی (ژن های ToxA و ToxB) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ۸۶% از جدایه ها دارای ژن ToxA، %۷۷ از جدایه ها دارای ژن ToxB و ۶۴% از جدایه ها دارای هر دو فاکتور بیماریزایی بودند. بر اساس این نتایج اکثر جدایه های قارچ عامل لکه خرمایی در شمال ایران دارای ژن های ToxA و ToxB بوده و پراکنش آن ها در جدایه های مورد مطالعه منحصر به موقعیت های جغرافیایی خاصی نبود. این بررسی نشان داد علایم نکروز و کلروز ایجاد شده در روی ارقام گندم را می توان به فراوانی بالای این دو ژن نسبت داد.