سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی گنجیان خناری – پژوهشکده اکولوژی دریای خزرساری
وان مزنا وان عمر – دانشکده بیولوژی دانشگاه علوم مالزیUSM
خیرون بنت یحیی – دانشکده بیولوژی دانشگاه علوم مالزیUSM
حسن فضلی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزرساری

چکیده:

پراکنش فصلی تراکم ، زی توده (بیوماس) و ترکیب گونه ای Cyanophyta در شش ترانسکت و ۲۶ ایستگاه بررسی شد. که مجموعا ۲۶۰ نمونه از لایه های مختلف در طول حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران) از زمستان ۱۳۸۳ تا پائیز ۱۳۸۴ جمع آوری گردید. ۲۷ گونهCyanophyta شناسایی شدند به ترتیب ۸ ۱۶% ، ۱۱ ۲۲% ، ۱۷ ۳۵% و ۱۳ ۲۷% در زمستان ، بهار ، تابستان و پائیز. بیشترین تعداد گونه Cyanophyta در تابستان و کمترین تعداد گونه در زمستان مشاهده گردید. در این بررسی تغییرات فصلی درحه حرارت آب متغییر بین۹/۹-۲۹/۰ درجه سانتیگراد بوده. میانگین تراکم و بیوماس Cyanophyta به ترتیب۹ ×۱۰۶ ± ۷×۱۰ ۶ تعداد درمتر مکعب و بیوماس۳/۹۶ ± ۷/۱۶ میلی گرم در متر مکعب بوده است.