سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا فتحی هفشجانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
علیرضا سیاره – رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش
محمد لطفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و پژوهشکده علوم زمین
ایمان انتظام سلطانی – کارشناس ارشد ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

گسترهی در دست بررسی که بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان به شمار می آید، قسمتی از راستای شمال باختری- جنوب خاوری آتشفشان های آواترنری قروه – تکاب می باشد و میان طول های خاوری ۱۰ ۴۷ تا ۳۰ ۴۷ و عرض های شمالی ۴۰ ۳۵ تا ۵۵ ۳۵ جای گرفته است . در بررسی پراکنش آرسنیک در رسوبات آبراهه ای، تعداد ۶٠ نمونه از وسط آبراهه های دائمی و فصلی و از عمق ۳۰ – ۱۰ سانتیمتری پهنه ی مورد نظر ،برداشت و به روش ICP-MS تجزیه ی شیمیایی شد . سپس شاخصهای غنی شدگی و ژئوشیمیایی، همچنین فاکتور آلودگی آن ها برای عنصر آرسنیک پردازش و محاسبه شد . برآورد فاکتور آلودگی برای نمونه های برداشت شده نشان می دهد که ۵۳% نمونه ها آلودگی خیلی شدیدی دارند، همچنین محاسبه ی فاکتور غنی شدگی و اندیس زمین انباشت هم آلودگی و غنی شدگی اکثر نمونه ها را به آرسنیک نشان می دهند به گونه ای که تنها ۲۵% نمونه ها از نظر اندیس زمین انباشت، آلودگی ندارند . در کل فعالیت های هیدروترمال آتشفشان ندری موجب پراکندگی آرسنیک در آب،خاک،نهشته های تراورتن و رسوبات آبراهه ای منطقه شده است . پراکنش عنصر آرسنیک در آبراهه های منطقه به گونه ای است که انطباق خوبی با پراکنش آن در خاک و پراکندگی واحدهای تراورتنی منطقه دارد، در واقع عبور آبراههها از پهنههایی که خاک آن میزان بالایی آرسنیک دارد (به علت فرسایش و فروشست تراورتن ه ا) و ورود آب های زیرزمینی آلوده ، به آب های سطحی،می تواند باعث غنی شدگی آرسنیک در رسوبات آبر اههای منطقه شود . .میزان آرسنیک در این رسوبات بین ۷/۲ تا ۱۰۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم تغییر می کند و آبراهه های ورودی به روستاه ای ابراهیم آباد،بابانظر و قشلاقلو بیشترین مقدار آرسنیک را در رسوبات خود دارا میباشند.