مقاله پراکنش زمانی و مکانی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: پراکنش زمانی و مکانی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفال ماهیان
مقاله پراکنش
مقاله تراکم
مقاله تور ترال
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دریانبرد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین پراکنش مکانی و زمانی کفال ماهیان با استفاده از تور ترال کف در سواحل ایران در عمق های ۱۰۰-۱۰ متر طی سال های ۸۹-۱۳۸۷ صورت گرفت. میزان صید و صید در واحد تلاش (CPUE) طی ۸ گشت روند کاهشی شدیدی داشت. میزان صید از ۳۰۶۴ کیلوگرم در بهار ۱۳۸۷ به ۹۳ کیلوگرم در زمستان ۱۳۸۹ و میانگین (خطای معیار CPUE (± به ترتیب (۱۷٫۷۷±) ۶۳٫۸ و (۱٫۵۸±) ۲٫۹ کیلوگرم در ۰٫۵ ساعت ترال کشی (kg/ 0.5 hr-1) برآورد شد. پراکنش مکانی- زمانی نشان داد که در فصل بهار، کفال ماهیان بیش تر در عمق های کم تر از ۲۰ متر مناطق میانی و شرقی متمرکز بودند. بیش ترین مقدار CPUE در این فصل در منطقه میانی ۱۵۲٫۸ (±۷۳٫۲۶) kg/ 0.5 hr-1 دیده شد. ولی در فصل تابستان به شدت تراکم آن ها کاهش یافت، به طوری که بیش ترین CPUE فقط ۱۰٫۰ (±۲٫۷۴) kg/ 0.5 hr-1 در عمق های کم تر از ۲۰ متر در منطقه شرقی بود. در فصل پاییز به دلیل مهاجرت کفال ماهیان به سواحل جنوبی، میانگین CPUE به شدت افزایش یافت (حداکثر ۱۳۶٫۰ (±۲۶٫۳۸) kg/ 0.5 hr-1 در منطقه شرقی). در فصل زمستان تراکم این ماهیان دوباره کاهش یافت. بیش ترین میانگین CPUE در عمق های کم تر از ۲۰ متر در منطقه شرقی ۴۱٫۷ (±۷٫۷۳) kg/ 0.5 hr-1 بود. بر اساس نتایج به دست آمده توده اصلی جمعیت کفال ماهیان در سواحل ایران در همه فصل ها در عمق های کم تر از ۲۰ متر پراکنش و تراکم دارند. برای زمستان گذرانی، کفال ماهیان در فصل پاییز به سواحل ایران مهاجرت می کنند، به همین دلیل میزان صید آن ها در این فصل زیاد می باشد.