مقاله پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب های ساحلی دریای خزر طی سال های ۸۵-۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب های ساحلی دریای خزر طی سال های ۸۵-۱۳۸۳
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهیان خاویاری
مقاله دریای خزر
مقاله ترکیب صید
مقاله صید در واحد تلاش
مقاله تور گوشگیر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی اشکلک محمود
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده افروزی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: قجقی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تنوع گونه ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در عمق های کم تر از ۱۰ متر در حوضه آب های ساحلی استان مازندران در دریای خزر با استفاده از دام گوشگیر طی سال های ۸۵-۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۷۱۹ عدد انواع ماهیان خاویاری صید شد. تاس ماهی ایرانی ۸۵٫۵ درصد، ازون برون ۶٫۴ درصد، تاس ماهی روسی ۵٫۶ درصد، شیپ ۲٫۴ درصد و فیل ماهی ۰٫۱ درصد صید را تشکیل دادند. صید در واحد تلاش ماهیان خاویاری در طی سال های ۸۵-۱۳۸۳ به ترتیب مقدار ۳٫۷، ۷٫۵۳ و ۰٫۷۵ عدد ماهی در ۶ طاقه دام در ۲۴ ساعت استقرار در دریا بود. در عمق های کم تر از ۱۰ متر به طور عمده بچه ماهیان و ماهیان جوان پراکنش داشتند.